House of Gloria

House of glorias verksamhet är för tillfället vilande. Vi arbetar för en lösning och siktar på en nystart efter sommaren 2016.

House of Gloria är ett stödboende för kvinnor och barn. Ett tryggt boende i en läkande och naturskön miljö. Vi erbjuder självhushåll i ett kollektivt boende med stöd av personal i det dagliga livet.

Vår längtan är att få se utsatta kvinnor återfå sin känsla av värdighet. Få läka från långvarig stress och rädsla och våga tro på en god framtid för sig själv och sina barn. Vi längtar efter att få se utsatta barn återfå sin trygghet i en lugn miljö med trygga vuxna där de bit för bit kan läka så att de kan växa upp till välmående tonåringar och vuxna.

Vi lägger stor vikt vid ett gott bemötande och varma relationer och vill genom stödsamtal och praktiskt stöd skapa förtroende, ge råd och stödja kvinnan i hennes funderingar så att hon själv finner lösningar och hittar vägar framåt. Vi vill finnas till hands för barnen , bemöta deras tankar och känslor och lyfta barnens perspektiv.

Vi erbjuder jourplatser för kortare vistelser men också längre vistelser för den som behöver ett långsiktigt stöd och/eller behöver finna ett nytt sammanhang och vill etablera sig här i trakten.

Vi har plats för fyra-fem mammor med barn. Personal finns närvarande dagtid vardagar. Jourhavande personal finns tillgänglig och nås på telefon dygnet runt veckans alla dagar.

Varje mamma med barn erbjuds eget sovrum, egen dusch och toalett samt del i gemensamt kök, vardagsrum, lekrum och trädgård.

Vi har god kontakt med den lokala förskolan och skolan som brukar kunna erbjuda plats med kort varsel när det behövs.

Vi tar emot mammor som:
– Utsatts för våld
– Behöver extra stöd under viss tid
– Är bostadslösa (ej aktivt missbruk)

Vår huvudsakliga målgrupp är mammor som har utsatts för våld i nära relation, sexuella övergrepp och/eller människohandel.

Comments are closed.