House of Gloria

 

Aktuellt:

Nu är det återigen lång tid sedan senaste nyhetsbrevet. I slutet av förra året beskrev vi en situation då vi beslutat att ta en timeout för att hitta hållbara vägar framåt för verksamheten. Under årets början var det dock tydligt att orken och kraften inte riktigt fanns där för en nystart.

Efter några år av stora utmaningar och knappa resurser gav sig utmattningssymtomen till känna i arbetslaget. För min (Lindas) del ledde detta till ett beslut att kliva åt sidan innan det gick ännu längre.

I början av mars meddelade jag styrelsen att jag inte längre orkar och vill driva House of Gloria vidare. Sedan dess har jag till stor del varit sjukskriven från House of Gloria och har lagt den lilla tid och energi som fanns på de två gäster som fortfarande var kvar, därav tystnaden och de uteblivna nyhetsuppdateringarna.

Det är med blandade känslor jag skriver dessa ord. Jag är tacksam och stolt över det vi gjort för de nästintill 50 individer vi mött under åren, och oerhört glad för det stöd vi fått från omgivningen. Alla gåvor, förböner, hejarop och nyfikna frågor. Behovet av boendeplatser är fortfarande stort och för mig personligen är det en stor sorg att kraften inte räckte till. Det är många drömmar och visioner som dör när man tvingas lämna. Jag hoppas, ber, tror och vet att Gud har allt i sin hand och att han fortsätter att arbeta för, och finna vägar att hjälpa, utsatta kvinnor och barn genom många olika människor och initiativ.

Styrelsen tog den 21 juni beslutet att avsluta House of Gloria efter det att den sista mamman och hennes barn flyttade just före midsommar.

Styrelsen vill i och med detta brev tacka er alla för att ni gjort det möjligt att driva House of Gloria i 3 år och därmed få vara till hjälp för så många kvinnor och barn. Vi vet inte vad tiden hos oss har betytt för alla de kvinnor som bott på House of Gloria men vi har fått lämna det i Guds hand. Vi minns med särskild värme en kvinna som önskade få bli döpt och också fick möjlighet till det under sin vistelse hos oss.

Tack för den här tiden!

Varma hälsningar Linda Fintling och Styrelsen för House of Gloria.

House of Gloria är ett stödboende för kvinnor och barn. Ett tryggt boende i en läkande och naturskön miljö. Vi erbjuder självhushåll i ett kollektivt boende med stöd av personal i det dagliga livet.

Vår längtan är att få se utsatta kvinnor återfå sin känsla av värdighet. Få läka från långvarig stress och rädsla och våga tro på en god framtid för sig själv och sina barn. Vi längtar efter att få se utsatta barn återfå sin trygghet i en lugn miljö med trygga vuxna där de bit för bit kan läka så att de kan växa upp till välmående tonåringar och vuxna.

Vi lägger stor vikt vid ett gott bemötande och varma relationer och vill genom stödsamtal och praktiskt stöd skapa förtroende, ge råd och stödja kvinnan i hennes funderingar så att hon själv finner lösningar och hittar vägar framåt. Vi vill finnas till hands för barnen , bemöta deras tankar och känslor och lyfta barnens perspektiv.

Vi erbjuder jourplatser för kortare vistelser men också längre vistelser för den som behöver ett långsiktigt stöd och/eller behöver finna ett nytt sammanhang och vill etablera sig här i trakten.

Vi har plats för fyra-fem mammor med barn. Personal finns närvarande dagtid vardagar. Jourhavande personal finns tillgänglig och nås på telefon dygnet runt veckans alla dagar.

Varje mamma med barn erbjuds eget sovrum, egen dusch och toalett samt del i gemensamt kök, vardagsrum, lekrum och trädgård.

Vi har god kontakt med den lokala förskolan och skolan som brukar kunna erbjuda plats med kort varsel när det behövs.

Vi tar emot mammor som:
– Utsatts för våld
– Behöver extra stöd under viss tid
– Är bostadslösa (ej aktivt missbruk)

Vår huvudsakliga målgrupp är mammor som har utsatts för våld i nära relation, sexuella övergrepp och/eller människohandel.

Comments are closed.